Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vi Dân


Các bài báo nghiên cứu

1. Bản đồ địa mạo tỉnh Đăk Lăk tỷ lệ 1: 500.000. Nguyễn Vi Dân. Atlat Đăk Lăk, 1983.

2. Bản đồ độ dốc tỉnh Đăk Lăk tỷ lệ 1: 500.000. Nguyễn Vi Dân. Atlat Đăk Lăk, 1983.

3. Bản đồ chia cắt ngang địa hình Đăk Lăk. Nguyễn Vi Dân. Atlat Đăk lăk, 1983.

4. Một số đặc điểm xâm thực ở vùng đồi Phú Thọ Việt Nam (Tiếng Nga). Nguyễn Vi Dân. Vexnik, MGU, sen 5, Geograp, 1985.

5. Một số đặc điểm địa mạo khí hậu miền Bắc Việt Nam (Tiếng Nga). Nguyễn Vi Dân. Akad, Nauk CCCP, Relef, klimat, M, 1985.

6. Đặc điểm địa mạo delta sông Mekong và sông Hồng. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học địa lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988.

7. Thuật xây dựng và phân tích sơ đồ cấu trúc - Kiến tạo phục vụ công tác tìm kiếm khoáng sản có ích. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học địa lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1988.

8. Geomorphology of Cambodia - Laos and Viet Nam. Đồng tác giả. Second Conference on Geology of Indochina, 11 - 13, November 1991.

9. Bước đầu nghiên cứu Karst ngầm Việt Nam. Nguyễn Vi Dân. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Karst nhiệt đới Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993.

10. Một số đặc điểm Karst nhiệt đới Việt Nam. Nguyễn Vi Dân. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Karst nhiệt đới Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993.

11. Đá vôi - một loại khoáng sản không kim loại rất quí và đa dụng. Nguyễn Vi Dân. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Karst nhiệt đới Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993.

12. Đặc điểm khe nứt mỏ đá vôi Yên Duyên, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Nguyễn Vi Dân. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Karst nhiệt đới Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993.

13. Một số đặc điểm trắc lượng hình thái địa hình Việt Nam và ý nghĩa của chúng đối với khoa học và thực tiễn. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

14. Một số đặc điểm địa mạo Việt Nam được rút ra từ nội dung bản đồ địa mạo Việt Nam xây dựng theo trường phái Pháp, tỷ lệ 1 : 1.000.000. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, chuyên san Địa lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

15. Bước đầu tìm hiểu vấn đề địa danh trong quan hệ với địa lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, chuyên san Địa lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

16. Lịch sử phát triển địa hình dải đồng bằng ven biển Huế - Quảng Ngãi. Đặng Văn Bào, Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, chuyên san Địa lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

17. Karst ngầm và tai biến thiên nhiên vùng Tây Bắc. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

18. So sánh karst ngầm với tai biến thiên nhiên ở vùng Tây Bắc với vùng Đông Bắc Việt Nam. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

19. Phân vùng karst và tai biến thiên nhiên miền Tây Bắc Việt Nam. Nguyễn Vi Dân. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

20. Những vấn đề tai biến thiên nhiên dải đồng bằng Bắc Trung Bộ và lân cận. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3 - 2002.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối