Các tư liệu về   Tiến sĩ Trần Quốc Cương


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1937

Sinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 1944-1949

Học Tiểu học tại trường Trà Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

1949-1953

Học cấp 2 tại trường Nguyễn Khuyến, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng.

 1954-1956

- Học trường Huỳnh Thúc Kháng (1954);

- Học trường Phổ thông cấp 3 Liên khu III (1955-1956).

1956-1959 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1960-1962 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Điện Hải Phòng.
1963-1969 Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở Quản lí phân phối điện Khu vực 2.
1970-1974 Nghiên cứu sinh tại trường VUT BRNO (Tiệp Khắc).
1975-1979 Trưởng phòng, Phó phụ trách Xây dựng cơ bản, Công ty Điện lực 1.
1979-1981 Học viên trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
1981- 1983

- Trợ lý Viện trưởng, Viện Quy hoạch kinh tế điện (1981- đầu 1982);

- Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kinh tế điện(1982-1983).

1983-1988 Viện trưởng Viện Quy hoạch kinh tế điện(sau đổi tên là Viện Năng lượng điện khí hóa).
1989-1998 Viện trưởng Viện Năng lượng.
Từ 1998 Nghỉ hưu.
close

Thông báo