Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Ý


Sách đã xuất bản

1. Từ điển ngữ học Nga - Việt. Đồng tác giả. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1986.

2. Từ điển ngữ học Pháp - Việt. Đồng tác giả. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1988.

3. Sách tra cứu chữ viết tắt nước ngoài và Việt Nam. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1990.

4. Từ điển yếu tố Hán - Việt thông dụng. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1991.

5. Từ điển giáo khoa tiếng Việt (Tiểu học). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1992; Tái bản, 1997, 1998.

6. Từ điển thành ngữ Việt Nam. Đồng tác giả. H- Văn hóa, 1993.

7. Tên viết tắt các tổ chức kinh tế - xã hội Việt Nam. Đồng tác giả. H- Văn hóa , 1993.

8. Chính tả cho những từ dễ viết sai. Nguyễn Như Ý. H- Khoa học Xã hội, 1993.

9. Từ điển thành ngữ Hoa - Việt. Đồng tác giả. H- Văn hóa, 1993.

10. Từ điển tên các món ăn Việt Nam. Đồng tác giả. H- Văn hóa , 1993.

11. Từ điển chữ viết tắt quốc tế (Anh - Việt, Pháp - Việt, Đức - Việt, Tây Ban Nha - Việt, Bồ Đào Nha - Việt, Italia - Việt, La tinh - Việt). Đồng tác giả. H- Văn hóa, 1994.

12. Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán. Nguyễn Như Ý (Chủ biên). H- Văn hóa, 1994; Tái bản, 1997.

13. Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam. Đồng tác giả. H- Văn hóa, 1994.

14. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1994; Tái bản, 1996, 1997.

15. Từ điển giải thích thuật ngữ Toán, Lý, Hóa, Sinh. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1994.

16. Từ điển chữ tắt các tổ chức kinh tế - xã hội Việt Nam. Đồng tác giả.  H- Thế giới, 1994.

17. Từ điển chính tả tên người nước ngoài. Đồng tác giả.  H- Khoa học Xã hội, 1995.

18. Từ điển chính tả tiếng Việt. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1995; Tái bản, 1997.

19. Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt. Đồng tác giả. H-  Giáo dục, 1995; Tái bản, 1997.

20. Từ điển tiếng Việt thông dụng. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1996; Tái bản, 1997.

 

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối