Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Ý


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1942

Sinh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

1966-1993

- Công tác tại Viện Ngôn ngữ học;

- Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

 Từ 1994

- Dạy tiếng Việt tại trường Đại học Cornell, Washington, Mỹ (1994);

- Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục (1994-1999);

- Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (Từ 1997);

- Chủ tịch Hội giảng dạy tiếng Việt phổ thông (Từ 1997);

- Hội viên Hội Thư pháp của UNESCO Việt Nam.