Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ

1. Nguyễn Văn Hoàng, “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở và đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà Nội)”, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005-2009.

2. Bùi Vĩnh Kiên, “Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng đối với tỉnh Bắc Ninh)", trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005-2009.

3. Nguyễn Văn Hùng, “Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên”, Viện Kinh tế Việt Nam, 2005-2009.

4. Nguyễn Thị Minh Nhàn, “Hoàn thiện Quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp Việt Nam”, trường Đại học Thương mại, 2006-2009.

 

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo