Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1946

Sinh tại Hà Nội.

1968

Tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

 1970 - 1975

Chuyên viên, Vụ Khoa học kĩ thuật , Bộ Giao thông vận tải.

 1975 - 1979

Nghiên cứu sinh tại Liên xô.

1980 - 1989
Trưởng phòng Quy hoạch, Tổng cục Đường sắt Việt Nam.
1989 - 1997
Trưởng phòng Đường sắt, Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải.
1997 - 2006
Phó Văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
2006 - 2010
Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam.
Từ 2010
Chủ tịch danh dự Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam.


close

Thông báo