Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Hà


Các bài báo nghiên cứu

1. Vận chuyển gạch ngói và than bằng container. Phạm Công Hà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải, 1972.

2. Phương pháp lập tàu một cụm trên đường sắt. Phạm Công Hà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải, 1977.

3. Quy luật phân bố xác suất toa xe tập kết trên Đường sắt Việt Nam. Phạm Công Hà. MIIT, 1978.

4. Tìm phương án tối ưu lập tàu hàng một cụm. Phạm Công Hà. Vận tải đường sắt, Mátxcơva, 1979.

5. Trang bị máy xếp dỡ cho các ga hàng hóa và bài toán quy hoạch động. Phạm Công Hà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải, 1981.

6. Đánh giá năng lực chuyên chở của ngành Đường sắt. Phạm Công Hà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải, 1983.

7. Đường sắt Việt Nam trên bước đường hội nhập. Phạm Công Hà. ESCAP, Liên Xô, 1983.

8. Công tác chỉ huy điều độ trong ngành Đường sắt. Phạm Công Hà.  Tạp chí Kinh tế Giao thông Vận tải ,1984.

9. Bàn về quy hoạch phát triển đường sắt nước ta. Phạm Công Hà. Tổng cục đường sắt, 1986.

10. Các giải pháp đồng bộ về hệ thống đường sắt khu đầu mối Hà Nội. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải và Bưu Điện, 1990.

11. Điện khí hóa với xu hướng phát triển đường sắt nước ta. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải và Bưu Điện, 1991.

12. Sử dụng máy vi tính bán vé dành chỗ trước tại Ga Hà Nội. Phạm Công Hà. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, 1992.

13. Về sử dụng sức kéo điện cho đường sắt nội thị và ngoại ô. Phạm Công Hà. Hoạt động Khoa học, 1992.

14. Phát triển đường sắt đô thị. Phạm Công Hà. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, 1992.

15. Tàu khách chạy điện Hà Nội - lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Phạm Công Hà. Hoạt động Khoa học, 1993.

16. Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam. Đồng tác giả. Bộ Công an - Tại Bắc kinh Trung Quốc, 1993.

17. Tác động tích cực của đường sắt chạy điện đối với môi trường. Phạm Công Hà. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, 1995.

18. Áo phao cho người tham gia giao thong đường thủy nội địa. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải, 1997.

19. Mũ bảo hiểm là phương tiện bảo vệ hữu hiệu cho người điều khiển xe máy. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải, 1998.

20. Tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và các giải pháp khắc phục. Phạm Công Hà. Quốc hội Tại Tiền Giang, 1999.

21. Bia rượu tác động thế nào đến tâm sinh lí người lái xe. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải, 2000.

22. Vấn đề kết nối các tuyến metro ở nước ta. Phạm Công Hà. Giao thông Vận tải, 2009.

23. Đường sắt trong đại gia đình các phương tiện GTVT. Phạm Công Hà. Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam, 2010.

24. Chưa nên xây dựng Đường sắt Cao tốc ở Việt Nam. Phạm Công Hà. Quốc hội - Tại Đà Nẵng, 2010.

25. Cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Đường sắt Việt Nam. Phạm Công Hà. Bộ Khoa học - Đầu tư tại HN, 2010.

close

Thông báo