Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Uyên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1936

Sinh tại Hà Nam.

      Trước  1960

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên Đại học.

 1960-1965

Giảng viên, giáo vụ Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội.

 1965-1967

Học viên trường Bổ túc Ngoại ngữ Trung ương.

 1967-1969

Thực tập sinh khoa học tại Viện Dinh dưỡng, Viện Hàn lâm Y học Liên Xô.

1969-1993
Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội.
1993
Mất tại Hà Nội.


clinic of abortion go scraping of the uterus
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo