Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Uyên


Các bài báo nghiên cứu

1. So sánh một số chỉ tiêu sinh lý trong gánh và đẩy xe cút kít. Lê Thành Uyên. In trong: Kỷ yếu Công trình trường Đại học Y Hà Nội, số 3, 1963.

2. Dùng màn xanh Bromphenol thăm dò chức năng gan. Đồng tác giả. Tập san khoa học trường Đại học Y khoa, số 1, 1964.

3. Hằng số sinh lý học. Đồng tác giả. Tạp chí Y học thực hành, 1967.

4. Phương pháp đặt lỗ dò kép để thu dịch tụy và mật tinh khiết ở chuột trong thí nghiệm trường dẫn. Lê Thành Uyên. Fiziol. J. SSSR, 6, 1969.

5. Thích nghi tích cực của tuyến tụy với chế độ ăn có hàm lượng protein thấp. Lê Thành Uyên. Voprossy Pitanija, 4, 1969.

6. Tiêu hao năng lượng trong các động tác lao động của người Việt Nam. Lê Thành Uyên. Tạp chí Y học thực hành, 1969.

7. Theo dõi sự biến thiên của mạch và tiêu hao năng lượng trong một buổi lao động có cường độ vừa. Lê Thành uyên. In trong: Kỷ yếu Công trình nghiên cứu y học lao động 1960-1970, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Hà Nội, 1970.

8. Báo cáo về “Định mức tiêu hao năng lượng trong lao động”. Lê Thành uyên. In trong: Kỷ yếu Công trình nghiên cứu y học lao động 1960-1970, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Hà Nội, 1970.

9. Một vài chỉ tiêu hô hấp trong lao động. Lê Thành Uyên. In trong: Kỷ yếu Công trình nghiên cứu y học lao động 1960-1970, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Hà Nội, 1970.

10. Ảnh hưởng của tỷ lệ protit trong khẩu phần tới quá trình tiêu hóa và trao đổi đạm ở dạ dày lởn ỉ. Đồng tác giả. In trong: Kết quả Nghiên cứu khoa học, Viện Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp, 1970.

11. Dung tích sống của thiếu nhi thành phố Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Nhi khoa, số 2, 1970.

12. Sơ bộ nghiên cứu về dung tích sống của người Việt Nam bình thường. Lê Thành Uyên. Tạp chí Y học thực hành, 1971.

13. Biến đổi thích nghi của chức năng ngoại tiết của gan khi giảm hàm lượng protein trong khẩu phần ăn. Đồng tác giả. Voprossy Pitanija, 3, 1971.

14. Định lượng men photphataza kiềm trong phân trẻ em Việt Nam bình thường. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh lý học, số 1, 1971.

15. Modification de la secretion gantrointestinale du rat blanc, provoquée par un régime moyennement deficient en protein. Lê Thành Uyên. Revue Médicale, Hà Nội, 1972.

16. Một số hằng số sinh lý học của người Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Hằng số sinh vật học người Việt Nam, trường Đại học Y Hà Nội, 1972.

17. Chuyển hóa cơ sở của người Việt Nam bình thường. Đồng tác giả. Tạp chí Y học thực hành, 1972.

18. Ảnh hưởng của chế độ ăn thiếu protein vừa phải lên mức tăng trọng và cấu tạo cơ thể chuột cống trắng. Đồng tác giả.  Tạp chí Sinh lý học, số 2, 1972.

19. Thân nhiệt người Việt Nam bình thường. Đồng tác giả. Tạp chí Y học thực hành, 1973.

20. Ảnh hưởng của chế độ ăn thiếu Protit vừa phải lên chuyển hóa Nitơ của chuột cống trắng. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh lý học, số 1, 1973.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo