Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Quý


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1929

Ra đời.

1950-1955

Tốt nghiệp Sư phạm cao cấp khu Học xá Trung ương.

1956-1997

Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).

Các chức vụ đã đảm nhận: Trưởng phòng Đào tạo; Chủ nhiệm Khoa Sinh học; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

1997

Nghỉ hưu.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo