Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1937

Sinh tại Hà Tây.

 1946-1950

 Học tại trường Tiểu học Bái Thượng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

 1951-1954

 Học tại trường Trung học phổ thông cấp 2, 3 Lam Sơn Thanh Hóa.

 1955-1956

 Học tại trường Trung học phổ thông cấp 3 Trần Phú, Vĩnh Phúc.

1956-1963

-Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1959);

- Học tập tại Học viện Năng lượng Mátxcơva (Liên Xô).

1963-1982

 - Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Phát dẫn điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kỹ thuật Praha (Tiệp Khắc) (1974).

1982-1984

 - Chủ nhiệm Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Thực tập sau Tiến sĩ tại Viện Bách khoa Gremoble (Pháp) (1982-1983).

 1984-1986  Chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 1986-1992

 - Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung ương;

- Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

1992-2001

- Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (1992-1998);

- Giám đốc Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội.

2001-2004 Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
2004-2007 Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Từ 2007 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, hỗ trợ cộng đồng (CECODES), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo