Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Sử dụng mô hình toán học phân tích độ tin cậy của hệ thống năng lượng điện

Ngôn ngữ: Tiếng Séc

Chuyên ngành khoa học:

Người hướng dẫn: Dr. Zdenek Trojanek

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Bộ môn Hệ thống Điện, Khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Praha

close

Thông báo