Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:  Đã hướng dẫn một số luận văn  Thạc sỹ  (Thông tin chưa đầy đủ)

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 Luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nguyễn Văn Quang, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo