Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại Nam Định.

1941-1945 Học trường Tiểu học Vũ Xuyên, Nam Định.
1946-1949 Học trường Trung học Ý Yên, Nam Định.
1950-1953 Học trường Trung học Chuyên khoa Nguyễn Thượng Hiền, Thanh Hóa.
1953-1954 Học trường Trung cấp Bưu điện - Vô tuyến điện Việt Bắc.

 1954-1956

Công tác tại Tổng cục Bưu điện.

 1956-1963

- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1959);

- Sinh viên trường Đại học Năng lượng Mátxcơva, Liên Xô (1959-1963).

1963-2001

- Giảng viên Khoa Điện tử viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Chủ nhiệm Bộ môn Điện tử - Bán dẫn, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Chuyên gia giảng dạy tại trường Đại học Viễn thông ORAN, Angiêri (1984-1988).

 Từ 2001  Nghỉ hưu.
close

Thông báo