Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hân


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hệ thống làm chậm siêu cao tần.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật điện tử

Người hướng dẫn: GS.TSKH Lebedev

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Trường Năng lượng Mátxcơva (MEI), Liên Xô

close

Thông báo