Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hân


Các bài báo nghiên cứu

1. 4 bài báo tiếng Nga

5. Khảo sát tính chất điện của hệ thống làm chậm siêu cao tần kiểu lò so kép có giá đỡ. Trần Đức Hân. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, 11 - 1977.

6. Về một phương pháp đo lường siêu cao tần: Phương pháp ngắn mạch di động liên tục. Trần Đức Hân, Nguyễn Thị Hoài. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa, 1978.

7. Chế tạo laser khí CO2. Trần Đức Hân. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa, 1978.

8. Hệ thống làm chậm siêu cao tần kiểu lò so kép có giá đỡ ở hai đầu lò so. Trần Đức Hân. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số tháng 4, 1978.

9. Một số kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu, chế tạo laser khí Co2 phóng điện dọc làm việc ở chế độ liên tục. Trần Đức Hân. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Kỹ thuật Vô tuyến điện tử, 1979.

10. Phương pháp ngắn mạch di động để đo đạc đặc tuyến tán xạ. Trần Đức Hân. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 9+10, 1979.

11. Tối ưu hóa thiết kế máy thu Ba Đình. Trần Đức Hân, Nguyễn Hữu Hai, Nguyễn Phùng Căn. Tạp chí Kỹ thuật Bưu điện truyền thanh, số 1+2, 1981.

12. Hệ thống làm chậm siêu cao tần kiểu zic zắc kép có giá đỡ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 11+12, 1981.

13. Tối ưu hóa thiết kế máy thu Cửu Long. Trần Đức Hân, Nguyễn Phùng Căn, Nguyễn Hữu Hải. Tạp chí Kỹ thuật Bưu điện truyền thanh, số 7+8, 1981.

14. Tối ưu hóa thiết kế máy thu bán dẫn Cửu Long và Ba Đình. Nguyễn Hữu Hải, Trần Đức Hân. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1981.

15. Xác định chế độ tối ưu phục hồi đèn điện tử. Trần Đức Hân. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1981.

16. Khảo sát tối ưu tham số của laser CO2. Trần Đức Hân. Tập san Khoa học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1981; Tạp chí Khoa học Kỹ thuậ, số 5+6, 1982.

17. Nghiên cứu phục hồi đèn Magnetron X. Trần Đức Hân, Huỳnh Lương Nghĩa, Bùi Vinh Quốc. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị Độ tin cậy các hệ thống thiết bị điện tử ở Việt Nam, Hà Nội, 1983.

18. Tối ưu hóa quy trình xử lí Magnetron. Trần Đức Hân, Huỳnh Lương Nghĩa. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1984.

19. Tổ hợp tối ưu các thiết bị của hệ thống thông tin dùng quang sợi. Trần Đức Hân, Trần Quốc Dũng, Trần Hữu Quyển. In trong: Báo cáo tại Hội nghị Vô tuyến điện tử toàn quốc lần thứ III, 1990.

20. Tính toán thiết kế hệ thống thông tin cáp sợi quang. Trấn Đức Hân. Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo