Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Lê Hà


Sách đã xuất bản

1. Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng. Quản Lê Hà, Nguyễn Thị Hiền. H- Giáo dục, 2006.

2. Cơ sở công nghệ Sinh học. Tập 4: Công nghệ vi sinh. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2009.

3. Độc tố và an toàn thực phẩm. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

dating for married go married men who cheat