Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Lê Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1967

Sinh tại Hà Nội.

 1990-1993

- Tốt nghiệp trường Đại học Vôrônezơ, Nga (1990);

- Trợ giảng Trung tâm Công nghệ Sinh học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1991-1993);

- Tốt nghiệp Thạc sĩ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1993).

1993-2001

- Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học-Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Từ 1993);

- Thực tập tại trường Đại học Laussane, Thụy Sĩ (1996-1997);

- Nghiên cứu sinh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1999);

- Thực tập trường Đại học Nông nghiệp Gembloux, Vương quốc Bỉ (2001);

- Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học-Công nghệ Thực phẩm (Từ 2008).