Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Bửu


Sách đã xuất bản

Sách đã được xuất bản (là tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ):

1. Giáo trình Xây dựng nền đường.  Đại học Bách Khoa, 1963.

2. Giáo trình Khai thác đường ô tô.  Đại học Bách Khoa, 1965.

3. Quy hoạch và làm đường nông thôn. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1965.

4. Sổ tay đường bộ. Đại học Bách Khoa, 1965.

5. Xây dựng mặt đường. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1966.

6. Xây dựng mặt đường ô tô. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978.

7. Xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ô tô. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979.

8. Sách tra cứu xây dựng và khai thác đường ô tô. Hai tập. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1983, 1984.

9. Khai thác, đánh giá và sửa chữa đường ô tô. Hai tập. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984, 1985.

10. Hướng dẫn thiết kế và thi công đường ô tô. H- Đại học Xây dựng, 1989.

11. Vật liệu xây dựng đường. H- Đại học Xây dựng, 1996.

12. Hướng dẫn thiết kế mặt đường mềm. Trần Đình Bửu. H- Xây dựng, 2004.

13. Xây dựng mặt đường ô tô. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2006; Tái bản, 2007, 2008.

14. Thiết kế áo đường cứng. Trần Đình Bửu (Chủ biên), 2008.

15. Mặt đường bê tông nhựa nguội. Trần Đình Bửu (Chủ biên), 2012.

 

close

Thông báo