Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Bửu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1933

Sinh tại huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 9-1945 đến 1-1950

Liên lạc viên Đại đội chi đội 4, E 83, E 803, Liên khu V.

1950- 1953

Học sinh.

 1953- 1954

Ủy viên Thường vụ Xã đoàn Thanh niên cứu quốc, Bí thư Chi đoàn, Đội trưởng Thanh niên xung phong TC.

1954

- Tập kết ra miền Bắc;

- Sinh viên trường Đại học Bách Khoa; 

- Ủy viên Ban chấp hành chi hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam trường Đại học Bách Khoa.

1959- 1962 Học Đại học Cầu đường Mátxcơva (MADI), Liên Xô.
1968- 1971

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Xây dựng (từ 2- 1968);

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Cầu đường Mátxcơva(MADI), Liên Xô(1968- 1971).

1971- 1998

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Xây dựng;

- Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học trường Đại học Xây dựng; 

- Ủy viên các Hội đồng chấm luận án Nhà nước (Phó tiến sỹ các ngành Đường ô tô, sân bay); 

- Ủy viên Ban Tư vấn lựa chọn và xây dựng Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước kế hoạch 5 năm 1991- 1995;

- Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Xây dựng;

- Trưởng đoàn Chuyên gia dạy Đại học ở Công gô;

- Đơn vị trưởng Chuyên gia dạy Đại học ở Laghouat, Algerie.

 Từ 10- 1998

-  Nghỉ hưu.

- Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao kỹ thuật Cầu đường.

- Tiểu ban Kỹ thuật Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chất lượng các công trình giao thông trọng điểm.

- Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, chuyên ngành Khoa học kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Biên soạn các quy trình, tiêu chuẩn thuộc ngành Giao thông đường bộ, giảng dạy cao học, đại học, thẩm định các Dự án Giao thông.

Từ 2002

- Giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Dân lập Phương Đông.

- Giảng viên thỉnh giảng ngành Cầu đường Pháp của trường Đại học Giao thông vận tải. Chủ tịch Hội bảo vệ tốt nghiệp ngành Đường của trường Đại học Giao thông vận tải (ngành Đường tiếng Pháp).

- Ủy viên Hội đồng thẩm định các tiêu chuẩn Việt Nam ngành Giao thông vận tải của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam).

- Ủy viên Hội thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc ngành Cầu đường của Bộ Giao thông vận tải.

Từ 2003

- Ủy viên Hội đồng khoa học của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, Trưởng ban Đường.

- Tổ trưởng tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

 2004-2006

- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội cựu giáo chức Việt Nam (từ 2004);

- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức trường Đại học Xây dựng. Phó trưởng ban Tư vấn cho sự phát triển của trường Đại học Xây dựng (từ 2006).

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo