Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Bửu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: "Nghiên cứu một số vấn đề các tính chất cơ lý (có tính đến lưu biến) của mặt đường bê tông átphan làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới".

Ngôn Ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Khoa học kỹ thuật

Năm bảo vệ: 1971

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Cầu đường Mátxcơva (MADI).

close

Thông báo