Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Thị Xin


Sách đã xuất bản

1. Động lực học khí quyển vĩ độ thấp. Kiều Thị Xin.  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

 

close

Thông báo