Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Thị Xin


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1942

Sinh tại Hà Tĩnh.

 1968

Tốt nghiệp Đại học tại Odessa, Liên Xô.

1977

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Humboldt, Berlin, CHDC Đức.

 1988

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ khoa học tại Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Humboldt Berlin, CHDC Đức;


1996

- Công tác tại Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, trường Đại học KHTN, Đại học QGHN;

- Phong hàm Phó Giáo sư.


my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo