Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Thị Xin


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu hệ thống mô hình số trị dự báo chuyển động của bão. Đề tài cấp Đại học Quốc gia. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu cơ chế vật lý của các loại hoàn lưu quy mô vừa trên vùng Việt Nam - Đông Dương. Đề tài cấp Nhà nước, 1996-2000. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu ứng dụng mô hình số công nghệ hiện đại cho dự báo chuyển động bão trên Biển Đông. Đề tài cấp Nhà nước, 2000-2001. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống mưa lớn khu vực Việt Nam. Đề tài trong Chương trình nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 2001-2003. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu dự báo mưa lớn trên diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng chống lũ lụt ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2002-2005. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu mô phỏng các hiện tượng khí hậu bất thường hạn mùa trên khu vực Bán đảo Đông Dương – Biển Đông bằng mô hình thủy động. Đề tài trong Chương trình nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 2004-2005. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

7. Hợp tác khoa học và đào tạo trong lĩnh vực Khí tượng.  Dự án giữa Đại học Tổng hợp Muynic, Cộng hòa Liên bang Đức và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kiều Thị Xin (Chủ nhiệm).

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo