Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Thị Xin


Các bài báo nghiên cứu

1. Tính dòng nhiệt rối H và LE trên Biển Đông bằng các nguồn số liệu khác nhau. Kiều Thị Xin. Tạp chí Các khoa học về trái đất, 1995.

2. Một mô hình hai chiều đơn giản đánh giá tác động cản của địa hình đối gió địa phương khi có xoáy thuận nhiệt đới xâm nhập vào ven bờ gồ ghề. Kiều Thị Xin. Tạp chí Các khoa học về trái đất, 1996.

3. Chế độ gió tây nam ở Đông Nam Á và Biển Đông. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 1996.

4. Về những quan hệ tính gió cực đại trong xoáy thuận nhiệt đới. Kiều Thị Xin. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 1996.

5. Về quan hệ giữa chế độ gió mùa mùa hè với xoáy thuận nhiệt đới và địa hình khu vực Việt Nam và Đông Dương. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học về trái đất, số 4, 1997.

6. Khoảng không chắc chắn trong dự báo biến cố biến đổi khí hậu. Kiều Thị Xin. Tập san Khoa học Kỹ thuật, Khí tượng Thủy văn, số 4, 1997.

7. Về thử nghiệm mô phỏng mưa trên lãnh thổ Việt Nam bằng mô hình dự báo khí hậu khu vực RegCM. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn, 2000.

8. Mô hình khu vực phân giải cao HRM và áp dụng nó vào dự báo thời tiết trên khu vực Đông Nam Á - Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 2001.

9. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thiên tai phát triển ở Việt Nam bằng số liệu thám không. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 2001.

10. Kỹ thuật phân tích xoáy tạo trường ban đầy cho mô hình chính áp dự báo chuyển động bão. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 493, 2002.

11. Mô hình chính áp WBAR và khả năng ứng dụng dự báo quỹ đạo bão khu vực Tây bắc Thái Bình Dương-Biển Đông. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 498, 2002.

12. Áp dụng mô hình số khu vực phân giải cao vào dự báo chuyển động bão trên vùng Việt Nam-Biển Đông. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn, 2002.

13. Mô phỏng đối lưu và mưa đối lưu bằng sơ đồ tham số hóa Tiedtke. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 2002.

14. Mô phỏng đối lưu và mưa đối lưu bằng sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 2002.

15. Dự báo chuyển động bão bằng các loại mô hình nước nông khác nhau. Đồng tác giả. Tạp chí các Khoa học Trái đất, số 4, 2003.

16. Thử nghiệm áp dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke cải tiến trong mô hình số khu vực phân giải cao. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 538, 2005.

17. Research on the high resolution model ang its application in prediction of storm traiectories over South China Sea. Đồng tác giả. Tạp chí Cơ học, số 4, 2005.

18. Mô hình khu vực dự báo thời tiết và khí hậu nhiệt đới. Kiều Thị Xin. Báo cáo khoa học tại Hội thảo Khoa học Quốc tế thuộc  Chương trình nghiên cứu địa quyển thể kỷ 21, do trường Đại học Tổng hợp Kyoto (KAGI 21) phối hợp với Viện Công nghệ Bandung (ITB), Indonesia tổ chức, 2006.

 

close

Thông báo