Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1934

Sinh tại thành phố Huế.

1954-1955

Trưởng Ban cán sự Thanh niên - Học sinh.

1956-1962

Sinh viên Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, Liên Xô.

 1962-1995

- Giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Giảng dạy tại Đại học Humbolt Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức;

- Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học Đông phương trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1983-1993);

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, khóa I và II.

1995
Nghỉ hưu.
1996-1997
Giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.