Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cao Huần


Sách đã xuất bản

1. Hệ sinh thái cà phê Đắc Lắc. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia, 1985.

2. Bản đồ Phương hướng sử dụng lãnh thổ tỉnh Đắk Lắk (Tỷ lệ 1: 600 000). Đồng tác giả. In trong: Atlas Tài nguyên thiên nhiên- Kinh tế- Xã hội tỉnh Đắk Lắk. In tại Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước, 1985.

3. Bản đồ Phân vùng địa lý tự nhiên tỉnh Đắk Lắk (Tỷ lệ 1: 900 000). Đồng tác giả. In trong: Atlas Tài nguyên thiên nhiên- Kinh tế- Xã hội tỉnh Đắk Lắk. In tại Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước, 1985.

4. Các vùng tự nhiên lãnh thổ Tây Nguyên. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ Thuật, 1986.

5. Ecosytem and biodiversity of Cat Ba National Park and Ha Long Bay Vietnam. Đồng tác giả. (Nguyễn Cao Huần: Geological and geomorphic characteristics of Cat Ba Island and National Park, Vietnam). Annuals of Nature Conservation, KHCCN, 1997.

6. Mô hình Kinh tế sinh thái phục vụ phát triển Nông thôn bền vững. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1999.

7. Nghiên cứu vùng đất ngập nước Đầm Trà ổ nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững vùng ven đầm. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2000.

8. Cơ sở địa lý tự nhiên. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia, 2005.

9. Đánh giá cảnh quan (Theo tiếp cận Kinh tế sinh thái). Nguyễn Cao Huần. H- Đại học Quốc gia,  2005.

10. Từ điển Bách khoa Việt Nam (Mục từ Địa lý học). Năm tập. H- Từ điển Bách Khoa.