Các tư liệu về  Phó Giáo sư Phan Văn Các


Sách đã xuất bản

1. Cùng cất lời ca. Phan Văn Các (Biên dịch). H- Văn học, 1960.

2. Chị cả Lại (Tập truyện ngắn Trung Quốc). Phan Văn Các (Biên dịch). H- Phổ thông, 1963.

3. Thơ Quách Mạt Nhược. Đồng dịch giả. H- Văn học, 1964.

4. Ca dao cờ đỏ. Đồng dịch giả. H- Văn học, 1965.

5. Bài ca Lôi Phong. Đồng dịch giả. H- Văn học, 1965.

6. Giáo trình Ngữ văn tiếng Hán. Ba tập. Phan Văn Các (Chủ biên). H- Giáo dục, 1971 – 1972.

7. Sách học tiếng Trung Quốc. Năm tập. Đồng tác giả. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1977.

8. Ngữ văn Hoa lớp 5. Phan Văn Các (Chủ biên). H- Giáo dục, 1981.

9. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1981.

10. Dịch từ Hán sang Việt - một khoa học, một nghệ thuật. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1982.

11. Một số vấn đề văn bản học Hán Nôm. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1983.

12. Những vấn đề ngôn ngữ sách giáo khoa. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1983.

13. Giáo trình Hán Nôm Cao đẳng sư phạm. Hai tập. Phan Văn Các (Chủ biên). H- Giáo dục, 1985.

14. Ngôn ngữ trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1988.

15. Một nửa đàn ông là đàn bà (Tiểu thuyết đương đại Trung Quốc). Đồng dịch giả. H- Lao động và Nxb Trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 1989.

16. Ngôi sao của bà (Tập truyện ngắn Trung Quốc). Đồng dịch giả. H- Tác phẩm mới, 1989.

17. Hồ Chủ Tịch với đạo đức cách mạng. Đồng tác giả. H- Thông tin lý luận, 1989.

18. Suy nghĩ mới về Nhật kí trong tù. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1990.

19. Sổ tay từ Hán - Việt. Phan Văn Các (Chủ biên). H- Giáo dục, 1990.

20. Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1990.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối