Các tư liệu về  Giáo sư TSKH Lê Đăng Hà


Sách đã xuất bản

1. Bệnh Truyền nhiễm. Lê Đăng Hà.  Đại học Y Hà Nội, 1977. 

2. Bách khoa thư bệnh học. Đồng tác giả. (Lê Đăng Hà: Bệnh Bạch hầu), 1991.

3. Bách khoa thư bệnh học. Đồng tác giả. (Lê Đăng Hà: Bệnh Ho gà). Trung tâm Từ điển Bách khoa, 1994.

4. Lâm sàng các bệnh Sốt xuất huyết bằng Y học cổ truyền. Lê Đăng Hà. H- Y học, 1999.

5. Hướng dẫn và điều trị bằng kháng sinh một số bệnh nhiễm khuẩn. Đồng tác giả. (Lê Đăng Hà: Phác đồ điều trị bệnh Truyền nhiễm). H- Y học, 1999.

6. Vấn đề kháng kháng sinh của vi khuẩn. Lê Đăng Hà (Chủ biên, Đồng tác giả). H- Y học, 1999.

7. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS. Lê Đăng Hà. H- Y học, 2000.

8. Hướng dẫn điều trị Sốt Dengue. Lê Đăng Hà. H- Y học, 2000.

9. Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới. Lê Đăng Hà. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

clinic of abortion go scraping of the uterus
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat