Các tư liệu về  Giáo sư TSKH Lê Đăng Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1935 Sinh tại Thanh Hóa.
1940- 1946 Học Tiểu học tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
1946- 1950 Học Trung học cơ sở tại Yên Mô, Ninh Bình.
1950- 1953 Học Trung học phổ thông tại Lam Sơn, Đào Duy Từ, Thanh Hóa.
1954- 1960 Sinh viên trường Đại học Y Dược Hà Nội.

 

12/1960- 8/1968 

- Giảng viên Đại học Y Hà Nội;

- Trưởng phòng điều trị Bệnh viện Bạch Mai.

 9/1968- 12/1972

Nghiên cứu sinh tại Đại học Y số 2 Mátxcơva, Nga.

 

 1973- 1983

 

- Phó Chủ nhiệm Khoa sau Đại học, Đại học Y Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

 

 12/1983- 10/1986

 

- Thực tập sinh cao cấp tại Viện Nghiên cứu dịch tễ Trung ương Mátxcơva, Nga;

- Được phong Phó Giáo sư  (1984);

- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Khoa học (6 -1986).

1986- 1994

- Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội;

- Chủ nhiệm Khoa, Bệnh viện Bạch Mai;

- Bí thư Đảng ủy Đại học Y Hà Nội;

- Được phong Giáo sư (1991).

12/1994- 5/2004

- Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia;

- Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội.


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo