Các tư liệu về  Giáo sư Phạm Thiều


Sách đã xuất bản

1. Thư tịch cổ và nhiệm vụ mới. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1979.

2. Thơ đi sứ. Phạm Thiều (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 1983.


close

Thông báo