Các tư liệu về  Giáo sư Phạm Thiều


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1904

Sinh tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

 Trước 1927

- Học phổ thông tại trường College Vinh, Nghệ An;

- Học trường Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế.

 1927

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Đông dương, Hà Nội và được phân công vào Nam dạy các trường ở Cai Lậy, Hà Tiên, Gò Công, Rạch Giá, Gia Định.

 1938

- Giảng dạy tại trường Petrus-ký, Sài Gòn;

- Giám đốc trường Quân chính Biên Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, Giám đốc Sở Thông tin - Tuyên truyền Nam Bộ, Trưởng phòng Hoa kiều vụ Nam Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn - Chợ Lớn.

 8-1954 đến 1985

- Tập kết ra Bắc;

- Trưởng phòng Thông tin - Báo chí Bộ Ngoại giao;

- Phó Giám đốc Nha giáo dục, Bộ Giáo dục;

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Tiệp Khắc và Hungari;

- Ban Hán Nôm, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam (1970-1975);

- Trưởng ban Hán Nôm, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Đại biểu Quốc hội khoá VI (1976-1981);

- Uỷ viên Chủ tịch đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam;

- Giám đốc Thư viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
 1-12-1986 Mất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

close

Thông báo