Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hành


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1934

Sinh tại Hà Nội.

1947-1949 Học trường Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Ninh.
1950-1952 Học trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh.
1952-1954 Giáo sinh trường Sư phạm trung cấp trung ương, Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc).

 1954 - 1960

- Giáo viên, Hiệu trưởng trường Phổ thông Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình(1954-1958);

- Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Ty Giáo dục tỉnh Hòa Bình (1958-1960).

 1961 - 1964

Sinh viên trường Đại học Rốtxtốp, Liên Xô.

 1964 - 2001

- Công tác tại Viện Ngôn ngữ học;

- Tổ trưởng Tổ tu từ học; Trưởng phòng Từ điển (1964 - 1977);

- Thư ký khoa học Viện, Bí thư chi bộ Viện (1978-1980);

- Phó Viện trưởng; Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn (1980-1991);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984);

- Viện trưởng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ (1991-1995);

- Nghiên cứu viên cao cấp, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (1995-2001);

- Phong hàm Giáo sư (1996);

- Nghỉ hưu (2001).

  6-2003

Mất tại Hà Nội.


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo