Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Bắc


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1966

Sinh rại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

1987-1991

Sinh viên chuyên ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Huế.

1991-1998

- Giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế;

- Học viên Cao học chuyên ngành Văn học nước ngoài tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1992-1994);

- Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1993-1996);

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học nước ngoài tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1995-1998).

 Từ 1998

- Giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2004);

- Phong hàm Giáo sư (2013).