Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1962

Sinh tại Hải Dương.

 Trước 1987

Học sinh phổ thông và sinh viên đại học.

 1987-1990

Giảng viên Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1990-1991

Phó phòng Đối ngoại, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1992-1996 Học Cao học tại Đại học Tổng hợp Passau, Cộng hòa Liên bang Đức.
1996-1999 Phó phòng Hành Chính-Đối Ngoại, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1999-2002 Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Humboldt, Cộng hòa Liên bang Đức.
Từ 2002

- Nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002-2006).

- Thành viên Hội đồng xét học bổng của Cơ quan Trao đổi học thuật Đức (DAAD) (2005-2007).

- Thành viên Hội đồng Chương trình trao đổi nghiên cứu Đông Nam Á (SEASREP) (2005-2009).

- Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2006-2011).

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 2012).

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do