Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Phụng


Sách đã xuất bản

1. Thiết kế đường ô tô (Giáo trình). Vũ Đình Phụng, Dương Ngọc Hải. H- Xây dựng, tập 1, 1975; Tập 2, 2010.

2. Đất xây dựng- Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng. Vũ Đình Phụng, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình. H- Xây dựng, 2001; Tái bản, 2008.

3. Quy hoạch, thiết kế và khảo sát sân bay. Vũ Đình Phụng. H- Xây dựng, 2003.

4. Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường. Tập 1. Vũ Đình Phụng (Chủ biên), Vũ Quốc Cường. H- Xây dựng, 2005. 

close

Thông báo