Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Phụng


Niên biểu cuộc đời

 

Thời gian

 

Hoạt động

 1941

Sinh tại Hưng Yên.

 1950-1956

Học Tiểu học và Cấp II tại Tiên Lữ, Hưng Yên.

 1956-1959

Học Cấp III tại Thị xã Hưng Yên.

1959-1960 Học  ngoại ngữ tại Gia Thường, Gia Lâm, Hà Nội.
1960-1961 Học Đại học tại Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc.
 1967-2012

- Cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1967-2006);

- Học Cao học tại trường Đại học RuKi, Ấn Độ (1981-1983);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1985-1988);

- Phong hàm Giáo sư (2005);

- Ủy viên Hội đồng Hội Cầu đường Việt Nam (2005-2012).

-  Giám đốc điều hành Dự án Nâng cao năng lực của các Kỹ sư Cầu đường Việt Nam cho Hãng tư vấn Quốc tế SMEC, Úc (2007-2008);

- Trưởng Bộ môn Công trình giao thông, Khoa Công trình, trường Đại học Thủy lợi (Từ 2010).

 

close

Thông báo