Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Phụng


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ trì, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Công nghệ mới trong xây dựng và sửa chữa đường sân bay. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC10-06, 1995-1998. Vũ Đình Phụng (Tham gia).

2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông xe đạp trong các đường phố của thủ đô Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số B99-34-49, 1999-2000. Vũ Đình Phụng (Chủ nhiệm).

3. Qui hoạch tổng thể hệ thống giao thông vận tải tỉnh Thái Bình. Dự án, 1995-2010. Vũ Đình Phụng (Chủ nhiệm).

4. Sử dụng phụ gia Rock để gia cố đất trong xây dựng đường. Đề tài cấp Trường Đại học, 2011-2012. Vũ Đình Phụng (Chủ nhiệm).

5. Biên soạn dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế và thi công neo đất. Đề tài hợp tác giữa trường Đại học Xây dựng và Tập đoàn SEC Nhật Bản, 2012. Vũ Đình Phụng (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo đất của Nhật Bản JGS-4101-2000 vào Việt Nam. Đề tài trọng điểm cấp Trường Đại học, 2011 - 2012. Vũ Đình Phụng (Chủ nhiệm).

close

Thông báo