Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Phụng


Các bài báo nghiên cứu

1. Xác định khả năng chịu tải của tấm bê tông mặt đường dưới tác dụng của tải trọng tĩnh. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Kỹ thuật giao thông vận tải, số 4+5, 1989.

2. Tính toán mặt đường bê tông xi măng theo các phương pháp khác nhau. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật xây dựng, số 12, 1990.

3. Một số kết quả nghiên cứu chế độ nhiệt khu vực Hà Nội. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình khoa học trường Đại học Xây dựng, số 1, 1991.

4. Vấn đề tính toán ứng suất nhiệt của mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Vũ Đình Phụng. In trong: Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, Viện Khoa học kỹ thuật giao thông vận tải, số 1, 1992.

5. Giới thiệu một số phương pháp thiết kế xử lý nền đất yếu bằng biện pháp chất tải trước kết hợp với thoát nước đứng. Vũ Đình Phụng. In trong: Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 5, tập 2, 1996.

6. Vải địa kỹ thuật dùng trong xây dựng. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Xây dựng, số 9+10, 1997.

7. Giới thiệu phương pháp tính toán kết cấu áo đường có sử dụng vải địa kỹ thuật. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 7, 1999.

8. Kiến nghị các giải pháp tổ chức giao thông xe đạp trong các đường phố của thủ đô Hà Nội. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 5, 2001.

9. Sử dụng phụ gia Rock để gia cường đất dùng trong xây dựng đường. Vũ Đình Phụng. In trong: Toàn tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật công nghệ mới trong xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, 2002.

10. Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực của các kỹ sư tư vấn giám sát trong các công trình xây dựng giao thông. Vũ Đình Phụng. In trong: Toàn tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học công nghệ xây dựng bền vững công trình đường bộ, 2003.

11. Phương pháp tính toán dự báo mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải của dòng xe hoạt động trên đường bộ. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, 4-2005.

12. Một số phương pháp thiết kế có sử dụng vải địa kỹ thuật để ổn định nền đất yếu trong xây dựng đường và đê đập. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 11, 2009.

13. Một số ý kiến về quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội giai đoạn 2012-2030. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 1-2, 2012.

14. Các nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông tại Hà Nội đề xuất những biện pháp giảm thiểu. Vũ Đình Phụng. Tạp chí Người xây dựng, số 1-2, 2012.

15. Phương pháp thiết kế mặt đường bê tông xi măng theo AASHTO. Đồng tác giả. Tạp chí Người xây dựng, số 10, 2012.

16. Hiện trạng và cải tạo nút giao thông nội thành Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Giao thông vận tải, 11-2013.

17. Ứng dụng công nghệ neo đất của Nhật Bản JGS-4101-2000 vào Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng, số 12, 2013.

18. Những khả năng gây mất ổn định công trình nền đất đắp nhìn từ góc độ tính toán thiết kế. Đồng tác giả. Tạp chí Cầu đường, số 8, 2013.

19. Mô hình tính bài toán ổn định nền đường đê đập gia cường vải địa kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ứng xử kéo của vải địa kỹ thuật và quan hệ ứng suất biến dạng của phần tử tiếp xúc qua đất nền và vải địa kỹ thuật. Đồng tác giả. Tạp chí Cầu đường, số 11, 2013.

20. Sử dụng thanh composite cốt sợi các bon để tăng cường khả năng chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 42, 9-2013.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo