Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Công Hòe


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1911

Sinh tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Từ 1938

Phụ giáo, Giảng viên, trường Đại học Y Hà Nội.

1953 -1991

- Ủy viên Hội chống Ung thư quốc tế; Hội chống Ung thư châu Âu (từ 1953);

- Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu bệnh, trường Đại học Y Hà Nội (từ 10-1954);

- Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (từ 10-1954);

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955-1988);

- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội Y Dược học Việt Nam

(1955- 1991); 

- Chủ nhiệm Hội Giải phẫu bệnh – Y pháp (1978- 1991);

- Hội viên danh dự Hội Giải phẫu bệnh phụ khoa Pháp (1986);

- Hội viên danh dự Hội Ung thư Việt Nam (1989).

 1994

Mất tại Hà Nội.


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo