Các tư liệu về  Giáo sư Tạ Quang Bửu


Sách đã xuất bản

1. Cuộc vận động gây cơ sở phá kỷ lục. Tạ Quang Bửu. Xuất bản tại Bộ Quôc phòng, 1948, 19tr.  

2. Thống kê thường thức. Tạ Quang Bửu. Nhà xuất bản Sống vui, 1948, 84tr.       

3. Sống. Tạ Quang Bửu. Nhà xuất bản Sống vui, 1948, 46tr.          

4. Vật lí cương yếu. Tạ Quang Bửu. H- Hội nghị Quân y lần VI, 1948, 29tr.

5. Nguyên tử, hạt nhân, vũ trụ tuyến. Tạ Quang Bửu. H- 1949, 100tr.        

6. Thư gửi một người bạn. Tạ Quang Bửu. Xuất bản tại Bộ Quốc phòng, 1950, 48tr.           

7. Đấu tranh đòi triệt để cấm vũ khí nguyên tử. Tạ Quang Bửu. H- Ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, 1955, 27tr.    

8. Tên lửa vũ trụ của Liên xô, hành tinh nhân tạo đầu tiên của loài người. Tạ Quang Bửu. H- Sự thật, 1959, 37tr.              

9. Về các cấu trúc của Bourbaki. Tạ Quang Bửu. H- Khoa học, 1961, 71tr.            

10. Đại số học các toán tử: Những bài giảng về cơ sở phép tính toán tử Mikusinski. J.G. Mikusinski; Bài giảng: Tạ Quang Bửu; Thái Thanh Sơn soạn lại. H- Khoa học, 1961, 85tr.      

11. Hội nghị khoa học quán triệt chủ nghĩa nhân đạo cộng sản vào sách giáo khoa cải cách giáo dục. Tạ Quang Bửu, Hoàng Ngọc Di, Bùi Đăng Duy. H- Giáo dục, 1983, 147tr.     

12. Hạt cơ bản. Tạ Quang Bửu. H- Giáo dục, 1987, 101tr.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo