Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1937

Sinh tại Quảng Trạch, Quảng Bình.

 1944-1950

Học trường Tiểu học Ba Đồn; Tiểu học Minh Đức (Chiến khu chống Pháp).

 1951-1953

Học trường Trung học Pha Bội Châu, Quảng Bình.

 1954-1956

Học trường cấp III Phan Đình Phùng, tại Ngu Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

1956-1960 Học trường Địa học Bách khoa Hà Nội.
1960-1966 Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1966-1972

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1966-1969).

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng Khác-cốp, Liên Xô (1969-1972).

 1972-1986 Trưởng Bộ môn, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 1987-1989 Chuyên gia giáo dục tại trường Đại học INES-CHLEF, Algerie.
 1990-1998 Chủ nhiệm Khoa, trường Địa học Xây dựng, Hà Nội.
 Từ 1999
Nghỉ hưu.


close

Thông báo