Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu lực và khả năng chống nứt cấu kiện bê tông ít cốt thép có kể đến độ không đồng chất của bê tông.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Xây dựng

Người hướng dẫn:  PGS Nhicôlai Xtuly Grigôrêvích

Năm bảo vệ: 6-1972

Hội đồng: Trường Đại học Xây dựng Khác-cốp, Ukraina, Liên Xô


close

Thông báo