Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 16 luận văn Thạc sĩ

1. Phạm Thị Hậu, “Lập công thức tính cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên”, 1995.

2. Lê Văn Tin, “Nghiên cứu khả năng chống cắt bê tông cốt thép tiết diện tròn”, 1995.

3. Nguyễn Quang Tiến, “Khả năng chống cắt thủng bản bê tông cốt thép được gia cố”, 1996.

4. Đặng Văn Hưng, “Tính toán kết cấu móng vỏ nón bê tông cốt thép”, 1998.

5. Lý Hoàng Sơn, “Lập biểu đồ tương tác cấu kiện bê tông cốt thép nén lệch tâm xiên”, 2002.

6. Vương Dũng Hoàng, “Ảnh hưởng của lực nén đến khả năng chống nứt và độ cứng của cấu kiện bê tông cốt thép chịu xoán”, 2003.

7. Nguyễn Việt Sơn, “Tấm bê tông cốt thép chịu mômen uốn cục bộ”, 2005.

8. Vũ Đức Huy, “Cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ T chịu uốn và xoăn”, 2007.

9. Phan Duy Phương, “Lập biểu đồ tương tác cấu kiện bê tông cốt thép nén lệch tâm xiên”, 2008.

10. Nguyễn Thị Hiên, “Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện vòng khuyển giảm yếu”, 2009.

11. Phạm Trung Dũn, “Độ cứng chống uốn của sàn bóng (Bubbledeck)”, 2009.

12. Phan Quang Thuận, “Lập biểu đồ tương tác cấu kiện bê tông cốt thép nén lệch tâm xiên”, 2010.

13. Lê Văn Quỳ, “Khả năng chống cắt của dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên”, 2011.

14. Trần Hưng Thịnh, “Tiết diện chữ thập (+) bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên”, 2011.

15. Nguyễn Trung Kiên, “Khả năng chịu cắt của dầm cao bê tông cốt thép”, 2011.

16. Lê Công Sơn, “Cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện vòng khuyên đặt cốt thép rời rạc”, 2011.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 luận án Tiến sĩ

Đào Văn Phụ, “Tính toán kết cấu móng vỏ mỏng trên nền đàn hồi”, 1989.

 

close

Thông báo