Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Ban


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1944

Sinh tại Hưng Yên.

 Trước 1965

Học phổ thông và đại học.

Từ 1965

- Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1965);

- Công tác tại Bộ môn Hóa Lý, Khoa Hóa học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Từ 1965). Nay là  Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Liên Xô (1977);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa (1986-1998);

- Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Lý (Từ 1998).

clinic of abortion go scraping of the uterus
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo