Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Xuân Anh


Niên biểu cuộc đời

 

Thời gian

 

Hoạt động

 1941

Sinh tại Hà Nội.
1963

- Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Công tác tại Bộ môn Hóa học phân tích, Khoa Hóa, Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ 1963).

Từ 1972

- Công tác tại Bộ môn Hóa học phân tích, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nay là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Karmak, Cộng hòa Dân chủ Đức (1972);

- Được phong hàm Phó Giáo sư (1991);