Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1947

Ra đời.

Trước 1964

Học sinh phổ thông.

1964-1968

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1981-1985

Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Plêkhanốp, Liên Xô.

1989-1994

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế công nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1994-1997

Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1998-2005

Tổ trưởng Bộ môn Quản lý Chất lượng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

1999-2005

Bí thư Đảng uỷ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1997-2003

Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2005-2012

Chủ tịch Hội đồng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

close

Thông báo