Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Hà


Sách đã xuất bản

1. Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Những tiến bộ trong quang học, quang tử, quang phổ và ứng dụng (Advances in optics, photonics, spectroscopy and applications). Đồng tác giả. H-Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007.

2. Kỷ niệm 55 năm khoa Vật lý Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên) (1956 – 2011). Đồng tác giả. H-Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.   

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend