Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Hà


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 10 luận văn Thạc sĩ.

1. Vũ Sĩ Tuyên, “Nghiên cứu phổ huỳnh quang của SiC ở nhiệt độ thấp”, 1994 - 1996.

2. Vũ Thị Ngọc Bích, “Nghiên cứu phổ huỳnh quang của đơn tinh thể CdS và màng mỏng CdS được chế tạo theo phương pháp lắng đọng hóa học”, 1995-1997.

3. Ngạc An Dương, “Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ZnO”, 1997 - 1999.

4. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, “Nghiên cứu một số tính chất vật lý của spinel Việt Nam MgAl2O4:Cr3+”, 1999-2001.

5. Trần Anh Tuấn, “Tổng hợp và nghiên cứu các đặc trưng của cấu trúc tinh thể nano  ZnS:Mn2+”, 2001-2003.

6. Trịnh Thị Loan, “Tính chất quang của ion Cr3+ trong MgAl2O4 và Zn Al2O4 tổng hợp bằng phương pháp sol-gel”, 2002-2004.

7. Bùi Quang Thanh, “Khảo sát một số tính chất vật lý của tinh thể nano ZnS:Cu”, 2002-2004.

8. Nguyễn Thị Thúy, “Một số tính chất quang của tạp Co2+ và Mn2+ trong ZnAl2O4”, 2003-2005.

9. Phùng Thị Hương, “Nghiên cứu tính chất quang của spinel pha tạp”, 2004-2006.

10. Phạm Văn Tuấn, “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu spinel kích thước nano”, 2005 - 2007.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 luận án Tiến sĩ

1. Trịnh Thị Loan, “Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu quang điện tử”, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.