Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Bá


Niên biểu cuộc đời

       Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại Huế.

 1946-1952

Học Tiểu học tại trường Tiểu học Chaigneau (nay là Lê Lợi) thành phố Huế.

1953-1955

Học trường cấp II Nam Đàn, Nghệ An.

 1955-1956

Học trường Phổ thông cấp III Huỳnh Thúc Kháng, Đô Lương, Nghệ An.

1956-1959

- Học 6 tháng  Bổ túc Công nông, Hà Nội;

- Học Đại học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1959-1962

Học Đại học Bách khoa Kiép, Liên Xô.

     7-1962 đến         6- 1974 Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
  9-1974 đến 6-1977 Nghiên cứu sinh tại trường Merburg, CHDC Đức.
  7-1977 đến 9-1990

- Cán bộ giảng dạy; Tổ trưởng Bộ môn; Chủ nhiệm Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

-Thực tập sinh cao cấp tại Pháp (1985).

 10-1990 đến 4-1994 Chuyên gia giảng dạy tại trường Đại học Guelmia, Algéria.
  5-1994 đến 12-1999 Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ hóa học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2000

Nghỉ hưu.


cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo